Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation

Shërbimet konsullore

Vizat joimigruese

Ambasada Amerikane në Shkup është e autorizuar të ofroj shërbime të vizave turistike për shtetasit e Kosovës.  

Aplikuesi duhet të vijë i përgatitur dhe t'i ketë dokumentet në vijim:

  1. Pasaportin e vlefshëm apo dokumentin e udhëtimit (valid së paku 6 muaj nga dita që planifikoni të mbërrini në SHBA)
  2. Formularin e plotësuar dhe dërguar online DS-160 i cili patjetër duhet të plotësohet në faqen https://ceac.state.gov/genniv dhe pastaj të shtypet faqja konfirmuese së bashku me barkodin e gjeneruar të cilën do ta merrni me vete në intervju. (VINI RE: Të gjitha pyetjet patjetër duhet të plotësohen. 
  3. Një fotografi 5x5 cm me ngjyra me pamje të plotë të fytyrës, jo me te vjeter se 6 muaj,
  4. Dokumentacionin i cili tregon lidhjet ekonomike dhe lidhje tjera me Kosovën, që do ta motivonin aplikuesin të kthehet pas vizitës së shkurt në SHBA.

Aplikuesit e vizave për studime (F) apo (M) duhet të kenë formularin valid I-20 të lëshuar nga institucioni shkollor në SHBA dhe vërtetim se janë në gjendje të paguajnë shkollimin dhe shpenzimet e jetesës.

Aplikuesit për (J) viza (shkëmbimet akademike dhe kultorore), aplikuesit duhet të paraqesin formularin origjinal DS-2019. 

NJOFTIM

  • FAQJA ËSHTË NË NDËRTIM E SIPËR!

    INFORMATAT NUK JANË PLOTËSISHT TË SAKTA!

    JU LUTEM SHIKOJENI FAQEN NE GJUHËN ANGLEZE