Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Programet e Granteve
 

PROGRAMI PËR GRANTE TË VOGLA I KOMISIONIT PËR DEMOKRACI
Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë shpall konkursin për sezonin e vjeshtës 2014 të Programit për grante të vogla të Komisionit për Demokraci. Ky program synon ta mbështesë zhvillimin e institucioneve demokratike dhe të shoqërisë civile të Kosovës duke u ndarë grante të vogla për projekte organizatave jofitimprurëse dhe joqeveritare (OJQ) dhe medieve të pavarura lokale të Kosovës. Këto grante të Komisionit për Demokraci ndahen sipas konkurrencës. Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve për këtë cikël është 30 dhjetor 2014 ora 17:00.

KONKURS PËR GRANTE TË VOGLA
Institucinet e Kosovës të interesuara në përkrahje të aktiviteteve artistike, akademike apo edhe aktivitete të tjera që kanë lidhje me kulturën dhe vlerat amerikane mund të aplikojnë në Ambsadën e ShBAve për grante të vogla.

Shembujt e programeve në të kaluarën permbajnë përkrahje për vizita të ekspertëve dhe artistëve amerikanë; konferenca me tema lidhur me Amerikën ose çështje të interesit të përbashkët; ekspozita nga artistë amerikanë; dhe programe eduktive.

Ju lutemi klikoni në linkun përmbi për detaje rreth procedurave të aplikimit dhe kërkesave që duhet përmushur.  Propozimet dhe rivleresimet bëhen me rotacion.