Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation

Viza Llotaria

Informata të përgjithshme

Sektori konzullor i Ambasadës Amerikane në Shkup ofron shërbimet për vizat e llotarisë për banorët e Kosovës. Ju lutem vizitoni faqën e tyre të internetit për më shumë informata. Forma aplikimit dhe udhëzimet e përgjithëshme për aplikim gjenden në web faqen e Departamentit te Shtetit këtu.

Faqja zyrtare e lotarisë imigruese është: www.dvlottery.state.gov

NJOFTIM

  • FAQJA ËSHTË NË NDËRTIM E SIPËR!

    INFORMATAT NUK JANË PLOTËSISHT TË SAKTA!